3/4" x 1-1/2" 
12" x 12"
Tumbled
San Cristo

TM3-13-T